DỊCH VỤ

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Lập kế hoạch chi tiết các dự án
Giới thiệu, kết nối thương mại dự án
Tư vấn đánh giá chất lượng dự án 
Đàm phán, ký kết hợp đồng, hoàn tất thủ tục pháp lý cho công tác M&A

XEM THÊM

TƯ VẤN THIẾT KẾ

Bổ sung quy hoạch
Thiết kế cơ sở – Báo cáo nghiên cứu khả thi
Thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công
Các dịch vụ ngành điện (đào tạo trưởng ca, đóng điện nhà máy…)

XEM THÊM

THI CÔNG – GIÁM SÁT

Lắp đặt thiết bị trạm, đường dây
Giám sát công trình nhà máy, đường dây, trạm biến áp
Cung cấp thiết bị, thi công, lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái từ 5kWp đến 1 MWp

XEM THÊM

VẬN HÀNH & BẢO TRÌ

Bảo trì ngăn ngừa
Bảo trì sự cố
Bảo trì định kì
Xử lí sự cố (trong phạm vi nhà cung cấp thiết bị cho phép trong thời gian bảo hành)

XEM THÊM