O&M

Bảo trì nhà máy

Bảo trì bảo dưỡng là công tác nắm yếu tố tiên quyết trong việc duy trì hiệu suất bất cứ nhà máy sản xuất nào. Bất cứ một lỗi thiết bị hay quy trình đều dẫn đến nguy cơ dừng sản xuất thậm chí có thể dẫn đến những tai nạn hư hỏng thiết bị.

Kinh nghiệm của thế giới cho thấy, nếu đầu tư đúng mức để làm tốt công tác bảo trì công nghiệp thì có thể mang lại nhiều lợi ích như tăng thời gian chạy máy và doanh thu của doanh nghiệp lên 15%-20%, tăng tuổi thọ máy móc, giảm 10%-15% chi phí sửa chữa, giảm 10%-20% năng lượng tiêu thụ…

Hiểu được điều đó PEC cung cấp trọn gói dịch vụ bảo trì bảo dưỡng, phân tích đánh giá và tối ưu các quy trình hoạt động vận hành nhà máy. Với hồ sơ pháp lý, đội ngũ chuyên gia kỹ sư trình độ cao, PEC đảm bảo cung cấp tốt nhất các dịch vụ vận hành và bảo trì bảo dưỡng theo nhu cầu của khách hàng.

1. Giám sát nhà máy

PEC thực hiện giám sát quy trình vận hành nhà máy trạm biến áp.

 • Đảm bảo các thao tác được thực hiện đúng quy trình.
 • Thực hiện kiểm tra, bảo trì – bảo dưỡng định kỳ dựa trên yêu cầu của từng thiết bị/nhóm thiết bị

2. Giám sát SCADA

Dữ liệu hàng ngày của nhà máy (bao gồm các cảnh báo lỗi) thu thập từ hệ thống SCADA được chuyển cho PEC để phân tích cảnh báo, đề xuất biện pháp xử cho nhân viên vận hành trực tiếp, thực hiện các mô phỏng, chẩn đoán tình trạng vận hành nhà máy, tình trạng của các thiết bị.

Những mục dưới đây được thực hiện hằng ngày bởi nhân viên vận hành nhà máy:

 • Ghi lại tất cả các cảnh báo chưa được xử lý tại thời điểm chuẩn bị vận hành nhà máy hằng ngày và gửi cho PEC.
 • Kiểm tra tất cả dữ liệu vận hành được chỉ báo chính xác trên hệ thống SCADA

3. Bảo trì phòng ngừa

Bảo trì Phòng ngừa được tiến hành để đảm bảo thiết bị làm việc chính xác và/hoặc duy trì, cải thiện vòng đời thiết bị.

4. Bảo trì sự cố

Bảo trì sự cố được định nghĩa là những công việc bảo trì được thực hiện nhằm xác định, cách ly và khắc phục lỗi để thiết bị, máy móc bị lỗi có thể khôi phục về trạng thái hoạt động trong phạm vi và giới hạn vận hành được thiết kế.

Nhân viên vận hành trực tiếp ngay lập tức thực hiện các thao tác cần thiết, đồng thời thông báo ngay cho PEC về các tình huống xảy ra. PEC sẽ đưa ra chỉ dẫn kỹ thuật cần thiết hoặc trực tiếp xử lý sự cố nếu cần.

Nếu có yêu cầu đặc biệt về vật tư dự phòng hoặc hỗ trợ từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ thiết bị, đòi hỏi chi phí lớn, PEC sẽ yêu cầu sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

5. Quản lý vật tư, thiết bị

Vật dự phòng được lưu trữ tại nhà kho của nhà máy (trừ trường hợp thiết bị điện tử có yêu cầu lưu trữ nghiêm ngặt hoặc có hướng dẫn khác từ nhà sản xuất). Nhu cầu vật tư dự phòng và đề xuất đặt mua được PEC trình bày trong Báo cáo hằng tháng.

PEC thực hiện quản lý thời gian bảo hành các thiết bị chính của nhà máy. Cập nhật thời gian bảo hành theo chính sách của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ thiết bị sau các biến động về thiết bị khi vận hành (sửa chữa, thay mới, nâng cấp, nâng vòng đời…).

6. Báo cáo

PEC liên tục gửi các Báo cáo định kỳ cho Chủ đầu tư. Danh mục báo cáo bao gồm:

Báo cáo hàng tuần: So sánh giữa chỉ tiêu đã thiết kế và thực tế: sản lượng điện, hiệu suất hệ thống, công suất, bức xạ mặt trời, dữ liệu trạm khí tượng.

Báo cáo hàng tháng: Bao gồm nhưng không giới hạn các mục sau :

 • Các sự kiện chính.
 • Sản lượng điện của mỗi inverter và toàn bộ nhà máy.
 • Điện năng nhận từ lưới.
 • Dữ liệu khí tượng.
 • Hệ số hiệu suất (PR).
 • Trạng thái sẵn sàng phát điện của nhà máy.
 • Công tác bảo trì phòng ngừa đã thực hiện.
 • Công tác bảo trì sửa chữa đã thực hiện.
 • Kế hoạch bảo trì phòng ngừa cho tháng kế tiếp.
 • Tình trạng sử dụng vật tư dự phòng/ đề xuất vật tư dự phòng.
 • Tình trạng bảo hành thiết bị.
 • Các kết quả mô phỏng, chẩn đoán và dự báo tình hình hoạt động của các thiết bị nhà máy.

Các kết quả ghi nhận, báo cáo được thực hiện theo hình thức check-list cho từng khu vực, hạng mục và cụm thiết bị. Báo cáo tổng hợp được thực hiện đính kèm với bảng check-list.

Báo cáo khẩn khi sự cố: PEC đề nghị vận hành viên cung cấp báo cáo sự cố ngay khi phát sinh. Sau khi sự cố được giải trừ, PEC sẽ gửi báo cáo cho chủ đầu tư.

Báo cáo khi sự cố được giải quyết