NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI THIÊN PHÁT GIA LAI

Chủ đầu tư Công ty TNHH Năng lượng Thiên Phát Gia Lai
Loại công trình Nhà máy Điện Mặt Trời
Loại hình tư vấn Bổ sung Quy hoạch
Vị trí xây dựng, lắp đặt Xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
Công suất lắp đặt 7MWp
 1. Tổng quan về dự án

Quy mô dự án: các hạng mục chính bao gồm

 • Hệ thống các tấm pin quang điện;
 • Hệ thống móng và giàn đỡ pin;
 • Hệ thống chiếu sáng nhà máy;
 • Trạm hợp bộ Inverter;
 • Trạm biến áp nâng 0.6/22kV 1x6000kVA;
 • Đường dây 22kV đấu nối nhà máy vào hệ thống điện phân phối
 • Hệ thống cấp nước và thoát nước;
 • Hệ thống tiếp địa;
 • Hệ thống cáp AC, DC truyền dẫn công suất;
 • Nhà quản lý, vận hành;
 • Hệ thống hàng rào và cổng nhà máy;
 • Hệ thống đường giao thông nội bộ nhà máy;

Tổng mức đầu tư: Nhà máy điện mặt trời Thiên Phát Gia Lai có tổng công suất lắp đặt là 7MWp với tổng mức đầu tư khoảng 148 tỷ VNĐ

Tiến độ dự án:

STT Hạng mục công tác Thời gian dự kiến hoàn thành
1 Lập hồ sơ và phê duyệt bổ sung quy hoạch 12/2017 – 09/2018
2 Cấp chủ trương đầu tư 09/2018 – 10/2018
3 Lập và phê duyệt BCNCKT, thỏa thuận đấu nối, đo đếm, SCADA/EMS, hệ thống role bảo vệ, chấp thuận chủ trương mua bán điện 09/2018 – 11/2018
4 Lập BVTC-TKKT 11/2018 – 01/2019
5 Kiểm kê đền bù GPMB 01/2018 – 08/2018
6 Đấu thầu, xét chọn thầu 01/2018 – 08/2018
7 Hợp đồng EPC và thực hiện hợp đồng 11/2018 – 12/2018
8 Khởi công xây dựng 01/2019 – 05/2019
9 Thí nghiệm, hiệu chỉnh, nghiệm thu và đóng điện 05/2019 – 06/2019

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Thiên Phát Gia Lai

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI THIÊN PHÁT GIA LAI Chủ đầu tư Công ty TNHH Năng lượng Thiên Phát Gia Lai Loại công trình Nhà máy Điện Mặt Trời Loại hình tư vấn Bổ sung Quy hoạch Vị trí xây dựng, lắp đặt Xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai Công suất lắp […]