DỊCH VỤ

PHÁT TRIỂN &
QUẢN LÝ DỰ ÁN

Lập kế hoạch chi tiết các dự án
Tư vấn đánh giá chất lượng dự án
Đàm phán, ký kết hợp đồng, hoàn tất thủ tục pháp lý cho công tác M&A
Quản lý tiến độ & chất lượng dự án
Giám sát lắp đặt, vận hành thử thiết bị, hệ thống
Cung cấp các dịch vụ ngành điện

XEM THÊM

TƯ VẤN – THIẾT KẾ

Bổ sung quy hoạch
Thiết kế cơ sở – Báo cáo nghiên cứu khả thi
Thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công
Tư vấn tính toán, đánh giá ảnh hưởng của nhà máy điện khi đấu nối

XEM THÊM

CUNG CẤP LẮP ĐẶT
ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI

Tư vấn thiết kế công trình
Cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái từ 5kWp đến 1 MWp
Thực hiện thi công trọn gói các dự án 1 MWp

XEM THÊM

O&M

Bảo trì ngăn ngừa
Bảo trì sự cố
Bảo trì định kì
Xử lí sự cố
Thí nghiệm và kiểm định thiết bị trước và sau hòa lưới
Cung cấp các giải pháp tối ưu vận hành nhà máy

XEM THÊM