CƠ CẤU TỔ CHỨC
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Với quan niệm nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của Công ty, PEC luôn xem nhiệm vụ đào tạo và đầu tư vào nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong chính sách phát triển.

Đội ngũ nhân sự của Công ty thường xuyên được đào tạo nâng cao trình độ dưới nhiều hình thức khác nhau: đào tạo qua thực tế công việc, qua các hội thảo, hội nghị tổng kết trao đổi kinh nghiệm, qua các dự án, các khóa đào tạo trong và ngoài nước và qua các chương trình hợp tác giữa PEC và các tổ chức tư vấn quốc tế.

Với đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, PEC tự tin có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối tác yêu cầu.