Tư vấn giám sát dự án Hàm kiệm 1

 

Địa điệm: Huyện Hàm Kiệm Nam, tỉnh Bình Thuận,

Công suất: 46MWp

Hạng mục tham gia: Tư vấn giám sát