Công trình tại Cụm Công nghiệp Phú Cường

 

Địa điểm: Xã Phú Cường, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

Tổng công suất lắp đặt: 998,5 kWp

Sử dụng tấm pin: Longi và Inverter SMA

Hạng mục tham gia: Thi công công trình điện mặt trời