Công trình tại Nhà máy Việt Vương

 

Địa điểm: KCN Điện Ngọc – Điện Nam, huyện  Điện Bàn, Quảng Nam

Tổng công suất lắp đặt: 4.120 kWp

Hạng mục tham gia: Thi công công trình điện mặt trời