DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI 1 MWP – NHA TRANG, KHÁNH HÒA

VỊ TRÍ Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
TỔNG CÔNG SUẤT 1000 kWp
THIẾT BỊ Loại PV: HANWHA Q.CELLS
  Inverter: HUAWEI