Nhà máy điện gió Nam Bình 1

 

Địa điểm: Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Công suất: 30MW

Hạng mục tham giá: Vận hành bảo trì dự án điện gió