NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ NHƠN HỘI 1, 2

 

Địa điểm: Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

Tổng công suất: 60 MW

Hạng mục tham gia: Thẩm tra hồ sơ Thiết kế cơ sở