Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc

 

Địa điểm: Bà Rịa – Vũng Tàu

Công suất: 48MWp

Hạng mục tham gia: Thi công công trình điện mặt trời