Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc 4

 

Địa điểm: Bà Rịa – Vũng Tàu

Công suất: 50 MWp

Hạng mục tham gia: Thi công công trình điện mặt trời