NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI DOHWA LỆ THỦY

 

Địa điểm: xã Hưng Thủy và Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Công suất: 49,5 MWp

Hạng mục tham gia: Tư vấn giám sát