PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Phát triển dự án

PEC với đội ngũ chuyên gia và kỹ sư kinh nghiệm luôn đồng hành cùng đối tác từ thẩm định hồ sơ, lên kế hoạch chi tiết, đầu tư dự án đến ký kết hoàn tất thủ tục pháp lý, đảm bảo hiệu quả đầu tư tối ưu.

 • Lập kế hoạch chi tiết các dự án
 • Giới thiệu, kết nối thương mại dự án giữa các Chủ đầu tư
 • Tư vấn đánh giá hồ sơ chất lượng dự án
 • Tư vấn cơ hội, cảnh báo rủi ro của dự án cho Chủ đầu tư
 • Đàm phán, ký kết hợp đồng, hoàn tất thủ tục pháp lý cho công tác M&A
Giai đoạn Sản phẩm

1

Đánh giá khả năng đấu nối của dự án Báo cáo đánh giá

2

Khảo sát dự án Báo cáo khảo sát

3

Lập kế hoạch tổng thể phát triển dự án Kế hoạch tổng thể

4

Lập hồ sơ Bổ sung quy hoạch, FS, Thiết kế kỹ thuật Phê duyệt của cấp thẩm quyền

5

Hợp đồng mua bán điện Hợp đồng mua bán điện

6

Ngày vận hành thương mại Thỏa thuận ngày vận hành thương mại
Tư vấn giám sát
 • Đảm bảo công trình được xây dựng và lắp đặt đạt chất lượng cao và đúng với thiết kế đã được duyệt
 • Đảm bảo nhà thầu thi công tuân thủ một cách chặt chẽ với các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình quy phạm đã được ghi trong hợp đồng
 • Công tác giám sát phải được thực hiện với tất cả các hạng mục công trình và cho từng phần việc cụ thể của từng hạng mục đó
 • Tuân thủ Luật xây dựng và các quy định liên quan hiện hành
Quản lý dự án
 • Phân tích và đánh giá tình trạng thực hiện dự án
 • Lập kế hoạch quản lý, kiểm soát dự án
 • Xem xét, đánh giá thay đổi trong thiết kế, thi công xây dựng, mua sắm vật tư, trang thiết bị, chạy thử nghiệm thu và bàn giao công trình, đào tạo vận hành,…
 • Lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu
 • Giám sát, điều hành, đánh giá, báo cáo tiến độ và chất lượng thực hiện của các nhà thầu
 • Quản lý các rủi ro liên quan đến dự án
 • Đưa ra các biện pháp xử lý và điều chỉnh kịp thời
Dịch vụ ngành điện

1. TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ ĐÓNG ĐIỆN NHÀ MÁY

PEC cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ COD nhà máy điện, bao gồm lập hồ sơ thỏa thuận với các đơn vị liên quan như A0, A2, EVN, EPTC…để đạt được:

1

Giấy phép hoạt động điện lực cho Chủ đầu tư:

Lĩnh vực phát điện, quản lý vận hành đường dây, trạm biến áp

2

Giấy chấp thuận ngày vận hành thương mại cho nhà máy điện

2. TUYỂN DỤNG TRƯỞNG CA VẬN HÀNH NHÀ MÁY

Tuyển dụng trưởng ca

 • Có kinh nghiệm vận hành nhà máy điện và các trạm biến áp 110 kV, 220 kV
 • Đào tạo trưởng ca vận hành đạt chứng chỉ vận hành của Trung tâm điều độ Hệ thống Điện Quốc gia (A0) và Trung tâm điều độ Hệ thống Điện Miền (Ax)

Vận hành trọn gói

 • PEC tuyển dụng đào tạo nhân viên vận hành và cung cấp dịch vụ vận hành trọn gói cho nhà máy điện.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU