THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN

Thương mại dịch vụ được hiểu một cách khái quát là hoạt động mua bán dưới hình thức cung ứng dịch vụ giữa người tạo ra và người sử dụng dịch vụ đó. Với mục đích đem lại nhiều lợi ích và đáp ứng các nhu cầu cần thiết cho doanh nghiệp của bạn.

Như vậy, Pec là công ty chuyên cấp cấp các dịch vụ: 

  • Thương mại dự án NLTT
  • Thương mại thiết bị điện
  • Thương mại sản phẩm nông nghiệp
  • Thương mại BĐS công nghiệp
  • Thương mại TBĐ công nghiệp và dân dụng
  • Thương mại chứng chỉ IREC, Cacbon