Nhà máy điện gió VPL Bến Tre

 

Địa điểm: Xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Tổng công suất: 30MW

Hạng mục tham gia: Tư vấn giám sát, quản lý dự án.