NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI PHƯỚC TRUNG

 

Địa điểm: Xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Tổng công suất: 50 MWp

Hạng mục tham gia: Tư vấn lập hồ sơ Thiết kế kỹ thuật