Tư vấn giám sát dự án SP

 

Địa điểm: Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Tổng công suất: 2,9 MWp

Hạng mục tham gia: Tư vấn giám sát